Laatste update 03 april 2020:

Verlenging tijdelijke sluiting praktijk voor “fysieke” behandelingen in verband met Corona virus.

Door de maatregelen rondom het Corona virus blijft Bekkenfysiotherapie Boskant en Eindhoven gesloten voor “fysieke” behandelingen (verwachting minimaal tot 28 april).

In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden om tot een fysieke behandeling over te gaan. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM, de GGD en onze beroepsgroep gevolgd. Dit voor uw en onze veiligheid.

Intussen hebben we de nodige ervaring opgedaan met het starten en vervolgen van behandelingen via videobellen. De ervaringen tot nu toe zijn positief.

Voor het inplannen van behandeling-op-afstand en wanneer u vragen heeft, is de praktijk telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 12:00.

0413-842707
06-10350414 / 06-48117577

U kunt ons ook bereiken via mail of gebruik maken van WhatsApp. 

Namens Bekkenfysiotherapie Boskant en Eindhoven wensen we iedereen veel sterkte toe.

Update 3 maart 2020:

Maatregelen omtrent het Corona virus (COVID-19).

Wij dragen heel graag een steentje bij aan de algemene gezondheid en in dit geval doen wij er alles aan om te zorgen dat verspreiding van het Coronavirus wordt voorkomen.

Wat betekent dit voor u als wanneer u de praktijk wilt bezoeken?

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Hiermee wordt de kans om onopgemerkt het virus verder te verspreiden zo veel mogelijk voorkomen. Deze maatregelen zijn genomen zodat de vitale infrastructuur zoals de zorg, brandweer en politie door moet kunnen blijven gaan. Om deze reden voelt het ook als onze verantwoordelijkheid om deze zorg te kunnen blijven bieden aan hen die het nodig hebben.

Wij nemen daarom extra maatregelen om u toch van dienst te kunnen zijn. Onze behandelingen en andere activiteiten gaan daarom in principe gewoon door tenzij door het RIVM anders wordt aangegeven. Wel willen wij graag om uw medewerking vragen op de volgende punten:

 • Vertoont u (lichte) ziekteverschijnselen, bel dan de afspraak af. Heeft u koorts, voelt u zich niet lekker, bent u verkouden of veel aan het hoesten? Dan bent u niet welkom in de praktijk. Wij plannen graag een afspraak op een ander moment met u.
  U kunt uw afspraak zonder consequenties verzetten. Wilt u proberen dit zoveel mogelijk 24 uur van te voren te doen? Zo kunnen wij het vrijgekomen plekje opnieuw invullen.
  Als u uw afspraak niet van tevoren af zegt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van niet verschijnen.
 • U moet uw afspraak ook afzeggen als u in aanraking bent geweest met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of als u in een besmet gebied bent geweest.
 • Neem zelf een schone handdoek mee naar uw afspraak
 • In de praktijk schudden we momenteel geen handen meer.

Welke maatregelen hebben wij getroffen?

 • Wij wassen onze handen voor én na aanraking, ook desinfecteren wij onze handen met alcohol of desinfectiegel.
 • Wij zorgen na een behandeling voor een goede ontsmetting van de ruimte. Ook worden deurklinken, behandelbanken, etc extra gereinigd.
 • Wanneer wij merken dat u griepverschijnselen met hoesten / benauwdheid vertoont, wordt dit direct besproken en zal de afspraak verzet worden.
 • Heeft een van onze medewerkers zelf griepverschijnselen met hoesten / benauwdheid, dan voert hij / zij geen behandelingen uit en blijft deze medewerker thuis.
 • Bent u ziek maar heeft u onze begeleiding hard nodig? Neemt u dan contact op met de praktijk. Wij proberen u telefonisch zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wij volgen het nieuws met betrekking tot de actuele ontwikkelingen op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Voor eventueel aanvullende maatregelen wordt het advies en/of de opdracht van het RIVM gevolgd. Wij proberen u hiervan middels deze site zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Als u vragen heeft, aarzelt u dan niet deze te stellen. Wij staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Bekkenfysiotherapie Boskant / Eindhoven